English
支持与培训  
问题与解答
地下中深孔设计
      1.Surpac地下中深孔爆破设计应用于无底柱分段崩落法的剖面准备的过程?
      在Surpac中,通过各中段相邻实测巷道的巷道架机中心线共同围成的采场爆破范围,下图为剖面示意图:
            
      通过实体相交运算形成爆破范围实体,准备出的实体如下图:
             
      上图中的爆破范围为实体,选择相应的实体剖切,进行中深孔设计即可,相比传统的CAD中深孔设计方法剖面准备过程使用平面和剖面之间投影的办法效率高不少。

 
快捷链接
联系我们
  • 电话:010-88682561/2
  • 邮箱:China@sinomine.com.cn
  • 地址:北京市石景山路22号长城大厦701室
  • 微信公众号:中矿智信
 友情链接: 达索系统(Dassault Systèmes)     Geovia     CSC     中国矿业联合会    

 

北京中矿智信科技有限公司-保留所有权利    京ICP备05042625号